Kommune valget pressemeddelelse.

                                                                                                             Randers den 17/8-05

Jeg stiller op for beboerlisten i Randers fordi at der er behov for politikere der varetager de svageste synspunkter i samfundet og sørge for at den kollektive trafik er til rådighed for alle borgerne i den ny Randers kommune.

De nedskæringer vi har set de sidste par år omkring busdriften i gammel Randers kommune har medført at mange ikke kan komme hjem fra aftens arbejde, eller fra forskellige aktiviteter i kommunen. En klar forringelse af servicen af borgerne.

De ældre borger fik en prisstigning på 100% som i dag har bevirket at de ikke køre så meget  med bybusserne som de tidligere har gjort, konsekvensen heraf blev mindre indtægter til busdriften, og de derefter følgende nedskæringer, på den kollektive bus drift.

Så besparelser medføre mindre indtægt som igen medføre mindre busdrift, som igen kan medføre besparelser, som igen----.

En skrue uden ende hvis den ikke stoppes.

Chaufførerne ved Randers bybusser har fået forringet deres arbejdsmiljø yderligere ved omlægninger af ruterne og de har stadig ikke mulighed for at komme på et toilet med rimelige mellemrum, eller på et rimeligt toilet.

Ved sammenlægningen af kommuner, og amter til nye Regioner vil der blive oprettet nye Trafikselskaber som jeg frygter, vil benytte lejligheden til at forringe den kollektive busdrift yderlige.

Det kan forventes at man reducere busdriften så der er færre afgange og driften om aftenen og i weekenderne vil blive reduceret så servicen ikke lever op til borgernes behov for busdrift.

Vi skal huske på at der er borger der er afhængige af den kollektive busdrift da de ikke selv kan køre bil.

Vis vi skal stoppe denne udvikling af nedskæringer og omlægning af busdriften. Er det vigtig af Beboerlisten bliver styrket i Ny Randers kommune.

I De områder i Ny Randers kommune som kommer fra omegns kommunerne vil busdriften for skolebørn være alt afgørende for sikkerheden af skolebørnene.

Derfor skal busdriften  i omegns kommunerne som kommer ind under Ny Randers kommune fastholdes og ikke omlægges/nedlægges så busdriften bliver forringet for borgerne på landet.

Beboerlisten foreslår at det bliver gratis at køre med bus i hele Ny Randers kommune, det vil løse en stor del af de trafikproblemer der i dag præger midt byen og ikke mindst broen over Gudenåen.


Som Formand for en beboerforening i Randers kan jeg se at der er et stort behov for yderlige medarbejder i huslejenævnet så behandlings tiden, af sager, kan nedbringes.

Vi har ventet i over 2 år på behandlingen af sager om huslejens størrelse. Hvilket er urimeligt. Da vi snakker om samlet tilbage betaling på ca. 800.000 kr. til beboerne. Har det været svært at vente så længe på afgørelserne.

Lejerne kan ikke forstå at det skal tage så lang tid for at få afgjort en sag.

Vigtigheden for at Beboerlisten bliver styrket, ved det kommende kommune valg, så vi i borgmesterens forsøg på at afskaffe den omkostningsbestemte husleje.

Var det blevet gennemført ville det havde medføre at huslejerne i de private udlejede ejendomme i Randers, ville havde steget med 50 %.

I Beboerlisten skal vi fortsat være med til at sikre at borgernes penge ikke bliver brugt på projekter som kun er til gavn for private selskaber som Randers FC.  At bruge  40 mio på et nyt stadion. Når det kniber med hjemmehjælpen til vores ældre borger eller busdriften skal skæres ned med flere mio. er ikke rimeligt.

 Og jeg vil arbejde for at vi sikre de svageste borger i samfundet, med den hjælp de har krav på, Rengøring hos ældre borger hver 14 dag er ikke rimeligt, hvilken familie kan leve med at der kun bliver gjord rent i deres hjem hver 14 dag? 

Jeg frygter at, efter sammenlægningen i 2006 vil der, komme en omfattende spare politik og ned nedskæringer på alle kærne områderne i kommunen, og at disse i første omfang vil ramme de områder der ligger længst fra storbyerne.

 De små samfund rundt om Randers vil stå i første række, ved disse nedskæringer på såvel skole som andre kærne områder.

Vi skal derfor sørge for at der er tilbud som: Dagligvarehandel, skoler, børnepasning og ældreforsorg i de nuværende nabokommuner når disse bliver en del af den nye Randers storkommune.

Når Ny Randers kommune bliver så stor vil der være længere mellem borgerne og politikerne, hvilket vi i beboerlisten altid har forsøgt at minimere ved den daglige kontakt i alle lokalsamfund.

Og jeg vil efter valget fortsætte dette samarbejde med borgerne i alle egne af Ny Randers kommune som er så vigtig for borgerne.

Jan Berrig Nielsen Infanterivej 30 1 16 8900 Randers Tlf: 40559315  e-mail Berrig@pc.dk